Huisregels

HUISREGELS

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Bed and Breakfast De Heerlijkheid van Noordwelle. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

• Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.

• Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.

• Het is niet toegestaan om kaarsen aan te steken in verband met brandveiligheid. Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd.

• Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de eigenaren en gebruik de brandblusinstallatie op de begane grond of op de eerste etage.

• Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.

• Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 21 jaar. 

• Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotelgasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.

• Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de eigenaren.

• De Heerlijkheid van Noordwelle is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

• De eigenaren van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Het is verboden om

• eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van De Heerlijkheid van Noordwelle kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

• verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.

• lachgas te gebruiken en/of mee te nemen tijdens uw bezoek aan ons hotel. Indien wel lachgas of andere verdovende middelen op de kamer wordt aangetroffen, zal u per direct worden verzocht het hotel te verlaten.

• overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.

• de kamer te huren op uw naam, zonder dat u zelf in de kamer verblijft.

• met meer dan het toegestane aantallen personen op de kamer te verblijven.

• het betaald of onbetaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.

• te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €150,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer van €275,- aan u worden doorbelast.

• huisdieren mee te nemen op uw kamer

• confetti te verspreiden op uw hotelkamer, wanneer wij dit aantreffen rekenen wij u hiervoor    € 50,00 schoonmaakkosten.

• uw kamer, meer dan wat redelijk is, vervuild achter te laten. Bij normaal gebruik liggen er hooguit wat snippers, kruimels, een stukje papier op de grond. Bij alle situaties die het normale gebruik overtreft rekenen wij u € 50,00 schoonmaakkosten aan.

• op eigen initiatief het verblijf te verlengen. Indien u wilt verlengen kan dat in overleg met onze receptie en tegen betaling van het geldende tarief. Uitchecken moet gebeuren voor 11.00 uur. Voor ieder half uur dat u langer op de kamer blijft brengen wij € 50,00 in rekening.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de eigenaar van De Heerlijkheid van Noordwelle